LLETRA:

Dia a dia anem veient que alguns
sense escrupols sense cor
s'alimenten de miseria i por
dibuxant un mon obscur.

Com viure tranquil veient que tot
desapareix davant dels ulls
no puc creure com ens han vengut
aquest món fosc i caduc.

No creguis pas que tot està perdut
ràpid s’acosta el tren del futur.